Ker-n-d

Stavi ruku na moje teme,
volela bih te, ljudski stvore.
Prevuci je ka mojim ušima
i srećna sam, spokojna
radovaću ti se do kraja vremena
kao školjka na plimi, spokojna
kao da oduvek znam
da sam sposobna da uginem
za svoje ideale
ili čoveka koga volim.

Ti

Odmičeš od izvora
od toka
od ognjišta
od zime
od odluka
od odgovornosti, za lično,
kivan si na šumove
koji pokušavaju da te uspore,
dok i od begova odmičeš,
i meni izmičeš,
ne posustaješ,
jer kliziš iz svog veša
i svega što možeš da budeš
kada bi prihvatio da život
manje grize ako laješ i ti na njega
nego dok nemo iščekuješ presudu,
kada bi prihvatio da sutra
ne donosi ništa
ako je distanca sve što zidaš.

Daješ petama vetar
dok te korak ne izda.

Nemiri

Svi moji snovi su psi
i hrana,
i kad idem igde,
uvek je to staro mesto.
Sinoć sam se probudila toliko puta,
zaspala i sanjala isto,
da kad sam u poslednjem
sklopila prozore na minut,
vratih se svesno
u isti univerzum.
Bilo je hladnije nego ovde,
ali nisam pravila razliku,
ipak svuda je bio mrak,
na izdahu, čekala sam zrake
da zaseju puslice i poraze,
čekala sam sebe
da završim ovaj dan.